Entreprenören: Företaget som ska göra jobbet

– Det här är ett företag med en väldigt familjär stämning. Det är trevligt för oss som jobbar här, men det som gör den goda stämningen intressant för våra kunder är det engagemang och den ansvarskänsla som det skapar.

Platschef Linus Andersson och arbetschef Marcus Rydetoft från Älmby Entreprenad på plats på Stora torg i Eslöv
Platschef Linus Andersson och arbetschef Marcus Rydetoft från Älmby Entreprenad AB ser fram emot att få inleda ombyggnaden av Stora torg i Eslöv.

Det säger Marcus Rydetoft som är arbetschef på Älmby Entreprenad AB, som ska bygga om Stora torg i Eslöv. På luciadagen den 13 december undertecknade de kontraktet med Eslövs kommun. I början av januari inleder de ombyggnaden.

Snäv, men möjlig, tidplan

Upphandlingen har tagit mer tid än vi först beräknat. Ändå ser entreprenören inga problem med tidplanen – varken med att ombyggnaden av torget ska vara klar vid nyår 2020/2021 eller att uteserveringarna ska kunna öppna till midsommar 2020.

– Det här med uteserveringarna är en stark önskan från kommunalt håll, säger Eslövs kommuns projektledare, Malin Gunnarsson. Det är viktigt för restaurangerna, och därför erbjuder vi en miljon kronor i bonus om de lyckas.

– Självklart är det ytterligare en inspiration för oss som ska utföra ombyggnaden. Det är ett mål som alla på arbetsplatsen kan förstå och bidra till, säger Älmbys platschef Linus Andersson.

Gillar projekt som påverkar miljön för många

I dag omsätter Älmby Entreprenad närmare en halv miljard kronor om året. I somras avslutade de en av etapperna i den omfattande ombyggnaden av Drottninggatan i Helsingborg. Ett annat uppdrag som de gärna berättar om är den omfattande omgestaltningen av Hässleholms centrum 2017 och den just nu pågående ombyggnaden av Clemenstorget i Lund.

– Alla tre är exempel på uppdrag som vi tycker särskilt mycket om, säger Linus Andersson: projekt som påverkar miljön för många människor, där vi syns och kan göra skillnad. När vi såg skisserna på hur det är tänkt att Stora torg ska se ut kände vi direkt att vi ville vara med.

Intensiva förberedelser

Arbetet med ombyggnaden har redan inletts. Just nu handlar det om förberedelser, inköp och inbokning av personal, leverantörer och underentreprenörer.

När Älmby Entreprenad flyttar in på torget börjar man med att gå igenom uppdraget med alla som ska utföra det. Den 13 januari kommer entreprenören också att besöka handlarna kring torget i sällskap med bland annat projektets kommunikatör.

– Det är bra för alla att få kontakt tidigt i projektet, säger  Linus Andersson. Folk måste få känna sig sedda!

De rent praktiska arbetena på torget inleds med att man demonterar exempelvis påkörningsskydd, pollare, cykelställ, trappor, bänkar och marksten samt hägnar in arbetsområdet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window