En plats för möten, upplevelser och nya intryck

Den stora förvandlingen av Stora torg utgår ifrån det förslag som vann arkitekttävlingen 2017. Sedan dess har arkitektbyrån Sydväst arkitektur och landskap tillsammans med tekniska konsulter och förvaltningen för miljö och samhällsbyggnad fortsatt arbetet. De har gjort en mängd undersökningar, arbetat in ledningsarbeten i planen och förfinat förslaget.

Idén till ombyggnadsprojektet föddes i dialogarbetet kring den plan för centrumutveckling som kommunfullmäktige antog 2016. Dialogarbetet omfattade samtal med cirka 650 personer – företagare, fastighetsägare och medborgare.

Ett av de tydligaste resultaten därifrån var att Eslövsborna inte bara ser Stora torg som stadens centrum, det är stadens hjärta. Här framkom också att torget behöver få en ny funktion och form. Stadskärnan – med torget i fokus – ska vara en plats för möten mellan människor, för upplevelser och nya intryck. En plats man gärna återvänder till.

Det finns också önskan om en lugnare och tryggare centrummiljö med mer utrymme för fotgängare och cyklister. Uppnår vi detta, skapar vi i sin tur en positiv spiral för butiker, restauranger och andra verksamhetsutövare.

– Eslövs centrum ska kännetecknas av folkliv och stadskänsla, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

I menyn hittar du massor av information och läsning om både helheten och detaljerna.

Mer läsning:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window