Aktuellt i projektet 10 – 27 mars

Den här veckan fortsätter arbetena på såväl Stora torg som Södergatan och Köpmansgatan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Läggningen av marktegel på Stationsgränd är klar, och där håller entreprenören nu på med att avsluta arbetena, så att gatan ska kunna öppnas igen. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Söädergatan vid Bryggaregatan
Ombyggnaden omfattar nu även Södergatan från Bryggaregatan och norrut. Så här såg det ut tisdag den 10 mars.
 • Förra veckan påbörjade entreprenören ombyggnaden av Södergatan på Hotell Stenssons sida. Ombyggnaden sker i etapper om 15–20 meter i taget.
  Bussarna på linje 1 och 2 leds nu om via Västerlånggatan, och hållplatsen Stora torg är stängd. Skånetrafiken hänvisar sina resenärer till hållplatsen vid järnvägsstationen. Övrig trafik på Södergatan är tillåten som vanligt. På den del av sträckan där arbetena pågår ska man lämna företräde för mötande trafik enligt de skyltar som sätts upp.
 • I Stationsgränd är läggningen av marktegel nu färdig. Innan Stationsgränd kan öppnas igen ska räcken, handledare och pollare monteras. Detta tar cirka två veckor. Stationsgränd öppnas när det är klart.
 • Läggningen av marktegel fortsätter nu i korsningen Stationsgränd-Köpmansgatan. När det är gjort fortsätter man norrut på Köpmansgatan. Först ska dock en handikappramp anläggas ungefär från Golex Livs och förbi restaurang Sichuan. Grundarbetena för detta har redan inletts.
  I norra änden av Köpmansgatan avslutar entreprenören snart grävningsarbetena för dagvattenbrunnar, tomrör för fiberkabel samt utfyllnad med skelettjord mellan träden. Skelettjord är en blandning av växtjord och grov makadam som gör det lättare för träd att överleva i stadsmiljö.
  I norra änden inleds snart också arbetet med att gräva ett djupare dagvattenschakt – från Östergatan och till i höjd med entreprenören Älmbys lokaler.
  Cyklar ska även fortsättningsvis ledas genom arbetsområdet.
 • Stora torg monterade entreprenören under förra veckan en del av den granitsten som ska omge dammen och en av planteringarna vid Perennparketen. Nu väntar man på nästa leverans av granit.
  I övrigt fortsätter arbetena på torget med att schakta och hårdgöra ytorna inför kommande stensättning.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också – eller besök oss i informationslokalen på Hotell Stensson: tisdagar 10–13 och fredagar 13–16 samt sista lördagen i varje månad 11–14.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window