11 – 28 februari

Den här veckan fortsätter läggningen av marktegel i Stationsgränd och på tisdagen gjöts fundamenten till dammen på torget. Om du har en cykel på torget behöver du hämta den nu, eftersom cykelställen ska tas bort. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Ombyggnaden av Stora torg
Nu har entreprenören gjutit fundamenten för dammen.
  • I Stationsgränd har entreprenören nu monterat granitmurar och trappa. Stensättarna fortsätter att lägga marktegel, och när den första delen är godkänd kommer takten att öka betydligt. Då tar det cirka tre veckor att lägga färdigt markteglet. Stationsgränd förblir avstängd under hela perioden.
  • Förra veckan inledde ett arbetslag arbetena på Köpmansgatan. De började vid Stationsgränd och kommer nu att arbeta sig uppåt mot Östergatan. Här gräver man för att sätta dagvattenbrunnar, lägga tomrör för fiberkabel samt fylla på med skelettjord mellan träden. Skelettjord är en blandning av växtjord och grov makadam som gör det lättare för träd att överleva i stadsmiljö. Arbetena kommer att ske växelvis intill fasaderna och växelvis längre ut. Köpmansgatan förblir öppen för genomgående gångtrafik men spärras av runt de områden där man utför arbeten. På dessa platser flyttas byggstaketen så att gående kan komma förbi och kunder komma in i butiker och restauranger.
  • torget gjöts fundamenten för dammen på tisdagen. Entreprenören gräver också ner ytterligare ledningar till dammen samt kanaler för fiberkabel och fyller på skelettjord mellan träden. Närmare Hotell Stensson finns de sista resterna av muren kring den gamla fontänplatsen fortfarande kvar. Dessa kommer att tas bort de närmaste veckorna. Det gäller även kvarvarande cykelställ på Stora torg. Finns din cykel där? Ta då bort den snarast, så att arbetet med detta kan fortsätta. Avspärrningarna på torget har utökats på delen närmast Hotell Stensson.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window