15–31 januari

Nu är ombyggnaden av Stora torg igång på allvar. Än så länge syns det först och främst på norra delen av torget och i Stationsgränd, men snart är det dags också på Köpmansgatan. Den närmaste tiden händer följande:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
  • I Stationsgränd fortsätter kabelarbeten och montage av fundament för belysning samt förberedelse för montering av granitmurar till trappa och ramp. Gatan förblir avstängd under perioden.
  • Även de delar av torget som redan är inhägnade fortsätter att vara det. Här fortsätter arbetet med rivning av området norrut från den gamla fontänen. Här fortsätter också förberedelserna för att bygga dammen och det nya vattenspelet där. Entreprenören ska forma och gjuta en sula för granitmurarna som kommer att rama in dammen. Innan dess ska de också utföra el- och VA-arbetena för vattenspelet.
  • Måndag den 20 januari inleds så arbetena på Köpmansgatan, hela vägen från Hotell Stensson och norrut mot Östergatan. Här kommer entreprenören att gräva utmed fasaderna, dels för att förbereda trädgropar och för de rör som ska föra dagvatten från taken ner till trädrötterna, dels för att lägga ner tomrör för fiberkabel. Köpmansgatan förblir öppen för gång- och cykeltrafik men spärras av just där man gräver för ögonblicket. På dessa platser flyttas byggstaketet in mot torget så att gående och cyklister kan komma förbi och kunder kan komma in i butiker och restauranger.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window