25 februari – 13 mars

Snart är stensättarna klara med markteglet i Stationsgränd och kan fortsätta ut på Köpmansgatan. Nästa vecka inleder entreprenören arbetena också på Södergatan. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Strora torg
Nu försvinner de sista resterna av muren kring gamla fontänen.
  • I Stationsgränd räknar entreprenören med att kunna avsluta läggningen av marktegel denna vecka. Nästa vecka fortsätter stensättarna sedan i korsningen med Köpmansgatan. Målsättningen är att öppna Stationsgränd för gående under nästa vecka.
  • Köpmansgatan fortsätter arbetet med att sätta dagvattenbrunnar, lägga tomrör för fiberkabel samt fylla på med skelettjord mellan träden. Skelettjord är en blandning av växtjord och grov makadam som gör det lättare för träd att överleva i stadsmiljö. Arbetena sker växelvis intill fasaderna och växelvis längre ut. Det innebär att gående tidvis kommer att behöva gå i zick-zack för att komma igenom. Grävarbetena närmast Stationsgränd ska vara klara nästa vecka, och sedan fortsätter stensättarna att lägga marktegel från Stationsgränd och upp mot Stenssons hörna. Cyklar ska ledas genom arbetsområdet.
  • Stora torg fortsätter arbetet med att schakta och hårdgöra delar av torget inför kommande stensättning. Den här veckan tar man även bort de sista delarna av muren kring den gamla fontänplatsen och tar emot leverans av graniten för dammen. Granitstenarna monteras i slutet av denna vecka eller början av nästa.
  • Nästa vecka är det dags att utöka arbetsområdet. Då börjar entreprenören att bygga om Södergatan. De börjar i den södra änden av gatan, på Hotell Stenssons sida. Medan ombyggnaden av Södergatan pågår leds bussarna på linje 1 och 2 om via Västerlånggatan, och hållplatsen Stora torg stängs. Skånetrafiken hänvisar sina resenärer till hållplatsen vid järnvägsstationen. Övrig trafik på Södergatan kommer att vara tillåten som vanlig. På den del av sträckan där arbetena pågår kommer man dock att behöva samsas om en enda körbana för trafik i båda riktningarna.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window