28 januari – 14 februari

Nu börjar arbetena i Stationsgränd bli klara, och nästa vecka inleds läggningen av marktegel där. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Stora torg sett från Köpmansgatan 28 januari 2020.
  • Denna och nästa vecka gör entreprenören de sista gräv- och gjutningsarbetena i Stationsgränd. Nästa vecka börjar man också provlägga marktegel där. När Eslövs kommun godkänt de första ytorna kommer sedan hela Stationsgränd, från Storgatan och in till Köpmansgatan, att få marktegel. Detta beräknas ta fyra veckor, och Stationsgränd förblir avstängd under tiden.
  • Köpmansgatan fortsätter entreprenören att montera dagvatten­brunnar och lägga rör för vatten och avlopp. Man ska också schakta mellan träden för att lägga så kallad skelettjord, en blandning av växtjord och grov makadam som gör det lättare för träd att överleva i stadsmiljö. När dessa arbetsmoment är färdiga börjar entreprenören också gräva utmed fasaderna, till att börja med för att sätta nya brunnar och koppla in dem. Man kommer också att koppla in de rör som ska föra dagvatten från taken ner till träd­rötterna samt lägga elkablar och tomrör för fiberkabel. Köpmans­gatan förblir öppen för genomgående gångtrafik men spärras av runt det område där man utför arbeten. På dessa platser flyttas byggstaketet in mot torget så att gående kommer förbi och kunder kan komma in i butiker och restauranger.
  • torget fortsätter rivningen av det område som omgav den gamla fontänen samt förberedelserna för att bygga en damm med vattenspel. I slutet av veckan bygger entreprenören formar för att kunna gjuta grunden för de granitblock som ska omge själva dammen. De delar av torget som redan är inhägnade fortsätter att vara det.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window