3 – 19 mars

Den här veckan inleds ombyggnaden också på Södergatan. Arbetena börjar i den södra änden, med start från Bryggaregatan. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Perennparketten
Granitstenen till dammen vid Perennparketten levererades förra veckan.
  • Den här veckan börjar entreprenören att bygga om Södergatan. De börjar på Hotell Stenssons sida. Ombyggnaden sker i etapper om 15–20 meter i taget. Tills ombyggnaden av torget är klar leds bussarna på linje 1 och 2 om via Västerlånggatan, och hållplatsen Stora torg är stängd. Skånetrafiken hänvisar sina resenärer till hållplatsen vid järnvägsstationen. Övrig trafik på Södergatan kommer att vara tillåten som vanligt. På den del av sträckan där arbetena pågår kommer man dock att behöva lämna företräde för mötande trafik enligt skyltarna som sätts upp.
  • I Stationsgränd avslutar stensättarna läggningen av marktegel denna vecka. Innan Stationsgränd kan öppnas igen ska också räcken, handledare och pollare monteras. Detta tar cirka två veckor. Stationsgränd öppnas när det är klart.
  • Köpmansgatan avslutas under veckan arbetet med att sätta dagvattenbrunnar, lägga tomrör för fiberkabel samt fylla på med skelettjord mellan träden. Skelettjord är en blandning av växtjord och grov makadam som gör det lättare för träd att överleva i stadsmiljö. När grävarbetena närmast Stationsgränd är klara fortsätter stensättarna att lägga marktegel där. I mitten av veckan kommer gångvägen längs Köpmansgatan att flyttas in mot fasaderna på hela sträckan. Cyklar ska även fortsättningsvis ledas genom arbetsområdet.
    Nästa vecka inleds sedan arbetet med att gräva ett djupare dagvattenschakt i den norra delen av Köpmansgatan, från Östergatan och till i höjd med Älmbys lokaler
  • Stora torg fortsätter arbetet med att schakta och hårdgöra ytorna inför kommande stensättning. Granitstenarna till dammen levererades som planerat förra veckan, men monteringen dröjer troligen till nästa vecka.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window