4 – 21 februari

Den här veckan inleddes läggningen av marktegel i Stationsgränd. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Läggning av marktegel på Stationsgränd
Nu har entreprenören börjat lägga marktegel i Stationsgränd.
 • På måndagen inledde stensättarna läggningen av marktegel i Stationsgränd. De börjar med den del av gatan som ligger närmast stationen, och därefter ska kommunen inspektera och godkänna arbetet innan stensättarna kan fortsätta. När läggningen av marktegel sedan kommer igång på allvar tar det cirka tre veckor. I slutet av denna vecka kommer entreprenören också att börja montera granitmurar och trappor i Stations­gränd, som förblir avstängd under hela perioden.
 • Redan förra vecka började entreprenören gräva i Köpmansgatans korsning med Stationsgränd. Här ska de sätta infiltrations- och dagvattenbrunnar och fundament för belysningsstolpar samt schakta för att kunna lägga skelettjord kring träden. Skelettjord är en blandning av växtjord och grov makadam som gör det lättare för träd att överleva i stadsmiljö. Ytorna hela vägen upp till Östergatan ska också förberedas för marktegel och granitmurar. Köpmansgatan förblir öppen för genomgående gångtrafik men spärras av runt det område där man utför arbeten. På dessa platser flyttas byggstaketet in mot torget så att gående kommer förbi och kunder kan komma in i butiker och restauranger. Vid Stationsgränd är det trångt mellan husen, så det gäller att samsas om ytorna där.
 • torget har entreprenören nu satt gjutformar av trä kring det som ska bli den nya dammen med vattenspelet. Här börjar de snart att gjuta betongfundamenten till de murar som ska omge dammen. Närmare Hotell Stensson pågår samtidigt arbetet med att schakta bort jorden där fontänen tidigare fanns. Jorden ska ersättas med bergkross, som blir bärlager för de nya ytorna. Under tisdagen kommer också skulpturen Snäckfågel att demonteras och köras iväg för förvaring. När den återkommer ska den placeras i anslutning till dammen och vattenspelet. De delar av torget som redan är inhägnade fortsätter att vara det.
 • Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
  Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också.

  Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window