50 nya träd väntar i Skåne Tranås

I samband med ombyggnaden kommer Stora torg att få ett 50-tal nya träd. Några av dem ersätter gamla träd som behövde tas ner, men de flesta är helt nya för Eslövs centrum. Östergatan/Västergatan får femton pelarekar och själva torget flera olika sorters körsbärsträd och ett antal exotiska arter som ambraträd, kejsarträd och ginko biloba.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Träd på plantskola
Träden som ska till Stora torg väntar just nu på en plantskola i Skåne Tranås.

Träden kommer från en plantskola i Nederländerna. Friska, vackra och kraftfulla exemplar, som passar både i storlek och proportioner, har valts ut speciellt för Stora torg.

– Att välja ut träden personligen är ett sätt att säkra kvaliteten, säger landskapsarkitekten Helen Nordin på Eslövs kommun. Träden ska passa ihop i storlek och kronorna sitta på ”rätt” höjd, till exempel för att lastbilar ska kunna passera under dem.

Träden mellanlagras i Skåne

Nyligen levererades de utvalda träden till företaget Växtkraft i Skåne Tranås. Där ska de nu mellanlagras och förberedas för plantering

– När träden tas upp ur jorden går de fina rötter av som är så viktiga för deras förmåga att suga upp vatten. Vi har en särskild teknik för att hjälpa träden att bilda nya, fina rötter, säger Joakim Svensson på Växtkraft.

– Vi slår in trädroten tillsammans med ny jord, torv och näring i en särskild sorts plastmatta som har en mängd små, små hål. Rotklumpen får sedan stå kvar på marken utan att grävas ner.

Bildar nya rottrådar

När trädet vaknar till liv igen på våren börjar det skicka ut nya, fina rottrådar. När dessa letar sig ut genom hålen i plastmattan bränns de snabbt av genom hettan i solens strålar, och trädet stimuleras att bilda fler och fler nya rottrådar.

– När växtsäsongen sedan går mot sitt slut har du fått en livskraftig rotklump med en massa fina sugrötter – och trädet har mycket goda förutsättningar att börja växa när det sedan kommer på plats.

Trädrot inslagen i platsmatta
Genom att slå in trädroten tillsammans med ny jord, torv och näring i en särskild sorts plastmatta som har en mängd små, små hål stimuleras den att bilda nya rottrådar

Trädgroparna på torget kommer också att vara väl förberedda. Träden ska omges med skelettjord, en blandning av växtjord och grov makadam som gör det lättare för dem att överleva i stadsmiljö. De träd som står nära hus kommer också att få regnvatten från taken. Ytterligare en vinst med detta är att regnvattnet därmed kan återanvänds i stället för att spolas iväg genom avloppsystemet.

Enklare och säkrare

Genom att hämta, lagra och ”skola in” träden på en plantskola i Sverige minskar risken för misstag, skador och transportproblem mellan länder. Samtidigt blir det enklare att vid behov förändra tidsplaneringen, då träden finns redan i närheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window