Nu öppnas anbuden

Tisdag den 8 oktober öppnas anbuden för ombyggnaden av Stora torg. Upphandlingen har genomförts digitalt, och intresserade entreprenörer har kunnat hämta underlaget i upphandlingsverktyget Tendsign. Det är också här de lämnat in de anbud som nu ska analyseras och utvärderas. Hur lång tid detta tar beror på hur många anbud det är och hur de är utformade.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nästa steg är att kommunen utser en vinnare. Tills dess råder det strikt sekretess gällande anbuden, både antal, vem som lämnat anbud och hur höga dessa är.

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har alla anbudsgivare sedan tio dagar på sig att begära överprövning av tilldelningsbeslutet. Det kan de göra om de anser att kommunen har gjort något fel i upphandlingen eller utvärderingen. Om detta skulle inträffa kan den följande processen ta vad som helst mellan en månad och mer än ett år.

I normalfallet står sig dock tilldelningsbeslutet, och kommunen kan teckna kontrakt med den vinnande entreprenören. Innan ombyggnaden kan komma igång ska politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott också ge igångsättningstillstånd för bygget.

Enligt nuvarande tidplan ska byggarbetena inledas i november. Då börjar entreprenören med att sätta upp arbetsbodar och att riva det som finns på torget i dag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window