Aktuellt i projektet 1 – 10 april

Ombyggnaden av Stora torg fortsätter i oförminskad takt, hittills utan någon påverkan av coronaviruset. Entreprenören räknar fortfarande med att hålla tidplanen. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Markarbete framför Hotell Stensson
När entreprenören arbetar med marken framför Hotell Stensson stängs gångvägen över torget av tillfälligt under korta perioder.
  • Stationsgränd ska räcken, handledare och pollare monteras innan gatan kan öppnas. Just nu räknar vi med att Stationsgränd kan öppnas nästa vecka, det vill säga innan påsk.
  • Läggningen av marktegel fortsätter på Köpmansgatan och har nu nått fram till hörnan vid Espresso House. Fortfarande återstår en del mindre arbeten med markteglet, bland annat på rampen mellan Golex Livs och Kindvalls bokhandel. Här kommer det att bullra extra mycket under några dagar. Under onsdagen monterade entreprenören också de granitmurar som ska avgränsa uteserveringen vid Espresso Houses och den plantering som kommer att finnas där.
  • Under veckan ska entreprenören också lägga en avvattningsränna och justera marken inför den fortsatta läggningen av marktegel på Köpmansgatan, från Hotell Stensson och upp till Östergatan. Det sker denna vecka, och arbetet med markteglet på denna del inleds i början av nästa vecka.
  • Arbetena med att förbereda marken framför Hotell Stensson fortsätter under veckan. Under korta perioder stängs då den gångväg som leder förbi hotellet av tillfälligt. Under dessa perioder behöver man alltså runda hela torget för att ta sig mellan Södergatan och Storgatan. Läggningen av marktegel framför hotellet inleds i början av nästa vecka.
  • Östergatan började entreprenören på tisdagen schakta för elkablarna till torget. De gräver i trottoaren på torgsidan av gatan, och arbetena här kommer att pågå i två veckor. Måndag den 6 april rivs samtidigt toaletten.
  • Även Bastugatan påverkas av arbetena med elkablar. Entreprenören kommer att gräva på ena sidan av gatan i taget. Detta gör det trångt för biltrafiken, men det ska ändå hela tiden vara möjligt att komma in till parkeringsplatserna.
  • Södergatan inleds nästa vecka arbetet med att lägga granithällar och gatsten på de delar som tidigare har grävts upp. Entreprenören fortsätter också att gräva på den återstående delen av denna sida av Södergatan, nu med start från trafikljuset och ner mot hotellet.
  • Trafiken på Södergatan är tillåten som vanligt. På den del av sträckan där arbetena pågår ska man lämna företräde för mötande trafik enligt de skyltar som sätts upp. Bussarna på linje 1 och 2 leds om via Västerlånggatan, och hållplatsen Stora torg är stängd. Skånetrafiken hänvisar sina resenärer till hållplatsen vid järnvägsstationen.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window