Aktuellt i projektet 12 – 22 maj

Nu är det dags för entreprenören att på allvar börja bygga om även Södergatan. Därför stängs den av för fordonstrafik nästa vecka. I övrigt fortsätter arbetena på torget ungefär på samma sätt som de senaste veckorna. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

  • Måndag den 18 maj stängs Södergatan av för ombyggnad från Bryggaregatan och fram till trafikljusen i korsningen med Östergatan/Västergatan. Gatan stängs för fordonstrafik men fortsätter att vara öppen för fotgängare. Läs mer om ombyggnaden av Södergatan här.
  • Bussarna på linje 1 och 2 leds om via Västerlånggatan, och hållplatsen Stora torg är stängd. Skånetrafiken hänvisar sina resenärer till hållplatsen vid järnvägsstationen.
  • Belysningsstolparna i Stationsgränd börjar monteras denna vecka.
  • Köpmansgatan fortsätter entreprenören att lägga det gula markteglet. Stensättarna är nu på väg förbi Älmbys platskontor i HSB:s gamla lokal och på god väg mot målet vid Östergatan. Gångvägen längs fasaderna förändras dag för dag men hålls öppen hela tiden, så att besökare och kunder kan komma in i butiker och restauranger.
  • HSB:s arbete med att byta tätskikt på taket till sitt underjordiska garage under södra delen av Köpmansgatan fortsätter. Arbetena kommer att pågå till den 26 juni, och gatan är avstängd tills de är klara. Under byggtiden hänvisas Gallerians kunder till ingångarna på Södergatan och Storgatan. Läs mer om HSB:s projekt här.
  • Denna vecka avslutar Älmby Entreprenad arbetet med granitmurar och trappor i Kejsarlunden, som ligger utanför restaurang Harrys och den lokal som tidigare hyste Apoteket.
  • Denna vecka fortsätter stensättarna att lägga marktegel längs Hotell Stenssons Nästa vecka fortsätter de sedan med gångstråket längre ut från fasaden. I samband med dessa arbeten kommer framkomligheten tidvis att vara begränsad.
  • Monteringen av de återstående granitmurarna vid dammen på norra sidan av torget påbörjas denna vecka. Nästa vecka är det dags att förbereda marken på östra sidan om dammen för stenläggning.
  • Just nu pågår kabeldragning från elcentralen på Badhusgatan och bort till Sparbanken på Södergatan. Ledningarna dras i de rör som redan lagts under mark.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev.

 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window