Aktuellt i projektet juli 2020

Den 6 juli inleds byggsemestern och arbetena på och kring Stora torg tar en paus. Innan dess handlar det i stor utsträckning om att avsluta så många deletapper som möjligt. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Södergatan sedd från Bryggaregatan
Södergatan sedd från Bryggaregatan. Nu lägger vi smågatsten här
  • Södergatan är avstängd för ombyggnad från Bryggaregatan och upp till trafikljuset vid Östergatan/Västergatan. Avstängningen gäller fordonstrafik men gatan är fortsatt öppen för gående. Följ skyltarnas anvisningar om var du kan gå.
  • Den närmaste tiden lägger stensättarna smågatsten på Södergatans körbana. Målet är att klara av sträckan fram till Stenssons garage innan semestern. Läs mer om ombyggnaden av Södergatan här.
  • Bussarna på linje 1 och 2 leds om via Västerlånggatan, och hållplatsen Stora torg är stängd. Skånetrafiken hänvisar sina resenärer till hållplatsen vid järnvägsstationen.
Köpmansgatan
Snart är södra delen av Köpmansgatan färdig.
  • Entreprenörens arbete med södra delen av Köpmansgatan avslutas enligt plan på fredag den 26 juni. Den allra sista delen, med anslutning ut till Bryggaregatan och pollarna där, kommer dock att få vänta till efter semestern.
  • Inne på torget förbereder entreprenören för att börja lägga det gula markteglet. Just nu pågår de sista schaktningsarbetena. Nästa vecka börjar stensättarna arbeta på mittendelen av torget, med start från Södergatan.
  • Vid Kejsarlunden har entreprenören börjat sätta trappan av granitsten, och på samma ställe pågår också arbetet med att lägga Ölandssten.
  • Nästa vecka fortsätter stensättarna till Perennparketten för att lägga Ölandssten även där. Den sista granitmuren vid dammen är redan på plats, liksom skulpturen Snäckfågel, som fått en lägre sockel än tidigare. Själva dammen gjuts nästa vecka.
Koffertplatsen
Koffertplatsen är redo att få sin granitmur mot Södergatan.
  • Vid Kofferthörnan monteras de delar av granitmuren som vetter mot Södergatan innan semestern.
  • Älmby Entreprenad inleder sin semester 6 juli, och den varar till 3 augusti. Entreprenören kommer att ha daglig tillsyn på arbetsplatsen under hela perioden. Dessutom kommer stensättarna att arbeta vid Perennparketten under en del av semesterperioden.

Informationen här uppdateras regelbundet. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window