Aktuellt i projektet 23 mars–3 april

I Stationsgränd blev stenläggningen av marktegel färdig förra veckan och snart är också korsningen Stationsgränd-Köpmansgatan klar. Den här veckan fortsätter arbetena norrut på Köpmansgatan, först i gatuplan och sedan framför entréerna utmed rampen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den närmaste tiden händer följande i projektet:

  • Öppningen av Stationsgränd är något försenad. Entreprenören väntar leverans av räcken, handledare och pollare som ska monteras innan gatan kan öppnas.
  • Läggningen av marktegel fortsätter nu i korsningen Stationsgränd-Köpmansgatan. När det är gjort fortsätter markläggningen norrut på Köpmansgatan. En granitmur med trappor finns på plats ungefär från Golex Livs och förbi restaurang Sichuan fram till Kindvalls bokhandel. Muren är är byggd som en ramp och är därmed tillgänglighetsanpassad. Barnvagnar, rollatorer och rullstolar kan framöver komma direkt in i butikerna och restaurangerna via rampen. När markteglet är färdiglagt på gatan kommer entreprenören att lägga marktegel på själva rampen.
Läggningen av marktegel fortsätter nu i korsningen Stationsgränd-Köpmansgatan. Fanni Vähä-aho är relativt ny som stensättare. Hon började i september efter att ha gått en utbildning till trädgårdsanläggare. – Jag trivs jättebra. Det är fritt jobb där jag är ute i friska luften och jag gillar mina arbetskamrater. Vi skrattar mycket tillsammans, säger Fanni.
Läggningen av marktegel fortsätter nu i korsningen Stationsgränd-Köpmansgatan. Fanni Vähä-aho är relativt ny som stensättare. Hon började i september efter att ha gått en utbildning till trädgårdsanläggare. – Jag trivs jättebra. Det är fritt jobb där jag är ute i friska luften och jag gillar mina arbetskamrater. Vi skrattar mycket tillsammans, säger Fanni.
– Att vara stensättare är ett fysiskt aktivt jobb. Det gäller att vara vältränad och vilja jobba, berättar Magnus Magnusson från Magnus Stensättning, underleverantörer till Älmby. Magnus, Fanni och Charlie Truedsson vet hur de ska använda kroppen rätt. – Vissa dagar är det många ton sten som går genom kroppen.
– Att vara stensättare är ett fysiskt aktivt jobb. Det gäller att vara vältränad och vilja jobba, berättar Magnus Magnusson från Magnus Stensättning, underleverantörer till Älmby. Magnus, Fanni och Charlie Truedsson vet hur de ska använda kroppen rätt. – Vissa dagar är det många ton sten som går genom kroppen.
En granitmur med trappor finns nu på plats ungefär från Golex Livs och förbi restaurang Sichuan fram till Kindvalls bokhandel. Muren är är byggd som en ramp och är därmed tillgänglighetsanpassad.
En granitmur med trappor finns nu på plats ungefär från Golex Livs och förbi restaurang Sichuan fram till Kindvalls bokhandel. Muren är är byggd som en ramp och är därmed tillgänglighetsanpassad.
  • I norra änden av Köpmansgatan – från Östergatan och till i höjd med entreprenören Älmbys lokaler – pågår arbetet med att förnya dagvattenledningar och ansluta dagvattenledningarna mellan Östergatan och Köpmansgatan.
  • Under veckan som gått har entreprenören grävt ner två stora dagvattenbrunnar till dammen ungefär mitt på Stora torg. Grävningsarbetena gick så djupt som 4,5 meter och under arbetets gång hittade man en äldre torghandlarmarkering, en storgatsten med måtten 15 x 20 x 15 cm, med siffror inhuggna i stenen. Dagens torghandlarmarkeringar är 10 x 10 x 10 cm i metall och med instansade nummer. Från Föjers bildarkiv finns foton från torghandels på Stora torg från början av seklet. Om stenen är ifrån denna tiden vet vi inte, men kanske finns det någon Eslövsbo som haft nummer 68, 69, 74 eller 75 och och har minnen från torget när markörerna såg ut så här?

    En torghandlarmarkering med inhuggna siffror i stenen hittades när grävarbetena för dagvattenbrunnar gjordes i veckan.
    En torghandlarmarkering med inhuggna siffror i stenen hittades när grävarbetena för dagvattenbrunnar gjordes i veckan.

  • Ombyggnaden av Södergatan fortsätter och entreprenören är nu framme i höjd med Hotell Stenssons hörna. Ombyggnaden sker i etapper om 15–20 meter i taget och ska fortsätta fram till korsningen Västergatan/Norregatan/Östergatan. Hur lång tid detta kommer att ta beror på de olika förutsättningar entreprenörer möter längs vägen. Den första etappen från hörnet på Köpmannen och fram till hörnet på hotellet har gått relativt snabbt. Här kunde man till exempel gräva runt om träden och komma nära inpå rotsystemet. Om detta inte är möjligt kommer entreprenören att beställa så kallad grävsugning för att skona trädens rötter.
  • Trafik på Södergatan är tillåten som vanligt. På den del av sträckan där arbetena pågår ska man lämna företräde för mötande trafik enligt de skyltar som  sätts upp. Bussarna på linje 1 och 2 leds om via Västerlånggatan, och hållplatsen Stora torg är stängd. Skånetrafiken hänvisar sina resenärer till hållplatsen vid järnvägsstationen.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också – eller besök oss i informationslokalen på Hotell Stensson: tisdagar 10–13 och fredagar 13–16 samt sista lördagen i varje månad 11–14.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window