Aktuellt i projektet 28 april – 8 maj

Nu handlar det mycket om granit och marktegel på Stora torg, och på torsdag öppnar Östergatan vid torget igen efter avstängningen. Nästa vecka stängs södra delen av Köpmansgatan av mellan Stationsgränd och Bryggaregatan, för arbeten på taket till HSB:s underjordiska garage där. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Köpmansgatan på Stora torg
Stensättarna på väg att passera Harrys med markteglet.
  • Stationsgränd väntar vi fortfarande på belysningsstolparna. Troligen kommer de att monteras nästa vecka.
  • Köpmansgatan fortsätter entreprenören att lägga det gula markteglet. Stensättarna har nu passerat Harrys på väg norrut mot Östergatan, och gångvägen längs fasaderna förändras dag för dag. Gångvägen hålls dock öppen hela tiden, så att besökare och kunder fortfarande kan komma in i butiker och restauranger.
  • På måndag inleder HSB arbetet med att byta tätskikt på taket till sitt  garage under södra delen av Köpmansgatan. Då stängs denna del av gatan av.
  • I Kejsarlunden utanför restaurang Harrys och den lokal som tidigare hyste Apoteket börjar entreprenören montera granitmurar och trappor nästa vecka.
  • Nästa vecka är det dags att montera granitmurar och trappor och börja lägga marktegel även på ytan framför Espresso House och Hotell Stensson. De återstående granitmurarna vid dammen på norra sidan av torget ska också monteras då.
  • Södergatan fortsätter arbetet med att lägga gatsten på gångbanan på de delar av gatan som grävts upp tidigare. Entreprenören fortsätter också ombyggnaden av återstående delar av denna sida av gatan med 15–20 meter i taget.
  • Trafiken på Södergatan rullar som vanligt. På den del av sträckan där arbeten pågår ska fordon lämna företräde för mötande trafik enligt skyltarna på platsen. Bussarna på linje 1 och 2 leds om via Västerlånggatan, och hållplatsen Stora torg är stängd. Skånetrafiken hänvisar sina resenärer till hållplatsen vid järnvägsstationen.
  • Östergatan vid torget öppnas igen för trafik på torsdag. Innan dess ska de uppgrävda ytorna asfalteras.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window