Aktuellt i projektet 8 – 17 april

På ena sidan av Stora torg kan Eslövsborna nu åter gå genom Stationsgränd, som öppnades igen på tisdagen. På andra sidan torget har glasskiosken öppnat på sin tillfälliga plats på Malmgatan. Den närmaste tiden händer följande i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Espresso House i Eslöv
Markteglet på Köpmansgatan har nu nått fram till hörnan vid Espresso House.
  • Stationsgränd återöppnades för gångtrafik på tisdagen. Nu återstår bara belysningsstolparna. Dessa kommer nästa vecka och ska då monteras direkt.
  • Läggningen av marktegel fortsätter på Köpmansgatan. På ena sidan håller stensättarna på att avsluta arbetet på rampen mellan Golex och Kindvalls bokhandel, och på andra sidan har de nått hörnan vid Espresso House. Här har de också satt de granitmurar som kommer att avgränsa en möjlig uteteservering och planteringen där. Fler granitmurar på väg, och de första i den leveransen kommer att monteras vid trappan utanför Stensson och vid Kejsarlunden, där plats kommer att finnas för en kiosk eller liknande verksamhet. När stensättarna sedan fortsätter längs Köpmansgatan kommer gångvägen längs fasaderna att förändras dag för dag. Gångvägen hålls dock öppen hela tiden, så att besökare och kunder fortfarande kan komma in i butikerna och restaurangerna.
  • Även arbetena med att förbereda marken framför Hotell Stensson fortsätter. Under korta perioder stängs då den gångväg som leder förbi hotellet av tillfälligt. Under dessa perioder behöver man alltså runda hela torget för att ta sig mellan Södergatan och Storgatan.
  • Bastugatan är arbetet med att gräva ner nya elkablar snart färdigt, och efter påsk fortsätter det sedan på Östergatan. Arbetena där kommer att pågå i två veckor. Tisdag 7 april lyftes också den offentliga toaletten bort från torget.
  • Södergatan pågår arbetet med att sätta granithällar och gatsten på de delar som tidigare har grävts upp. Entreprenören fortsätter nu ombyggnaden på samma sida av gatan, 15–20 meter i taget.
  • Trafiken på Södergatan är tillåten som vanligt. På den del av sträckan där arbetena pågår ska man lämna företräde för mötande trafik enligt de skyltar som sätts upp. Bussarna på linje 1 och 2 leds om via Västerlånggatan, och hållplatsen Stora torg är stängd. Skånetrafiken hänvisar sina resenärer till hållplatsen vid järnvägsstationen.
SDista bilden på den gamla toaletten på Stora torg
Så här såg det ut när den offentliga toaletten lämnade Stora torg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window