Aktuellt i projektet augusti 2020

Arbetena på och kring Stora torg är nu igång igen efter sommarsemestern. Ombyggnaden håller högt tempo och har hittills gått snabbare än planerat. Om inget oförutsett inträffar kan hela första etappen invigas redan till första advent.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Arbetet på Stora torg är igång igen efter sommarsemestern.

Den närmaste tiden händer följande i projektet:

  • Den närmsta tiden kommer en del träd att fällas längs Östergatans norra sida och längs västra delen av Södergatan utanför Dressman och HSB.
  • På själva torget fortsätter arbetet med granittrapporna mot Köpmansgatan.
  • Även stensättning och montering fortsätter av granithällarna i den slingrande dammen i torgets södra sida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window