Aktuellt i projektet november

Vi är nu inne i november och om bara några veckor är Stora torg klart och kommer att öppnas. Den närmaste tiden händer det här i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Plantering av träd, buskar och perenner pågår för fullt på och kring Stora torg.
 • Nya träd planteras längs Köpmansgatan och på Stora torg. En del träd längs Östergatans norra sida och västra delen av Södergatan har fälts. Förberedelser pågår för att ersätta dem med nya träd, bland annat för att kunna ta tillvara regnvatten som ska ledas till träden och planeringar på torget.
 • Även plantering av annan växtlighet som buskar och perenner pågår på torget och på Köpmansgatan.
Torgets utformning börjar bli klar. Nu återstår mest detaljer.
 • På själva torget är bänkar, trappor, trädäck och vattenspel på plats. Därmed är torgets utformning klar och endast detaljer och marktegel återstår.
Ett permanent pingisbord väntar på den spelsugna när torget öppnar i november.
 • Ett permanent bordtennisbord i betong är nu på plats på torget. Den som vill spela är välkommen att ta med egna pingisrack och bollar när torget öppnar.
 • Östergatan förbi Stora torg och dess förlängning Västergatan är avstängda och kommer att vara så under en längre period mellan Kanalgatan och Storgatan. Det är omfattande arbeten som ska utföras, bland annat ska vattenledningar bytas ut, avloppsledningen på 4,5 meters djup renoveras och en ny fjärrvärmeledning ska läggas. Arbetet på Östergatan vid Stora torg kommer att pågå till början av 2021. Arbetet på Västergatan beräknas vara klart i juni 2021. Under hela byggtiden kommer gående och cyklister att kunna ta sig fram. För motorfordon är det avstängt under hela byggtiden, förmodligen till juni nästa år. Via korsningen Östergatan/Kvarngatan kan du fortfarande köra under järnvägsviadukten och sedan svänga höger till Badhusparkens parkering eller svänga vänster på Storgatan till stationen.
 • På kommunens webbplats eslov.se finns kartor som visar pågående vägarbeten och andra arbeten som tillfälligt påverkar trafiken och närmiljön:
  Pågående vägarbeten
 • Montering av bänkar och cykelställ pågår. Cykelställen längs Södergatan, Köpmansgatan och längs torget är redan på plats. Ställen är av en enkel design där en cykel kan låsas fast på varje sida av den mörkgrå bågen. Totalt blir det 129 cykelplatser inom området, vilket är 29 fler än före ombyggnaden.
Arbetet går snabbt framåt även på Södergatan.
 • På Södergatan i höjd med banken sätts gatsten. Stensättarna jobbar sig från Södergatan och norrut. Efter hand som arbetet fortskrider påverkar det gång- och cykeltrafiken, men det går alltid att ta sig fram till alla verksamheter till fots.
Även den slingrande dammen börjar bli klar.
 • Stensättning och montering av granithällarna i den slingrande dammen i torgets norra del håller på att färdigställas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window