Aktuellt i projektet oktober 2020

Arbetet på och kring Stora torg går snabbt framåt. Den närmaste tiden händer det här i projektet:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
 • Östergatan förbi Stora torg är nu avstängd och kommer att vara så under en längre period mellan Södergatan och Storgatan. Det är omfattande arbeten som ska utföras på Östergatan, bland annat ska vattenledningen bytas ut och avloppsledningsledningen på 4,5 meters djup renoveras. Dessutom ska en brunn i korsningen med Östergatan bytas ut. Avstängningen av Östergatan vid Stora torg kommer därför att pågår ända till årsskiftet 2020/2021. Arbetet på Västergatan kommer att pågå under våren 2021. Under hela byggtiden kommer gående och cyklister att kunna ta sig igenom. För motorfordon är det avstängt under hela byggtiden, förmodligen till juni nästa år.Via korsningen Östergatan/Kvarngatan kan du fortfarande köra under järnvägsviadukten och sedan svänga höger till Badhusparkens parkering eller svänga vänster på Storgatan till stationen.På kommunens webbplats eslov.se finns kartor som visar pågående vägarbeten och andra arbeten som tillfälligt påverkar trafiken och närmiljön:
  Pågående vägarbeten 

  När torget är klart kommer det att finnas 129 cykelställ. 29 fler än före ombyggnaden.

 • Montering av bänkar och cykelställ pågår. Vissa cykelställ längs Södergatan, Köpmansgatan och längs torget är redan på plats. Ställen är av en enkel design där en cykel kan låsas fast på varje sida av den mörkgrå bågen. Totalt blir det 129 cykelplatser inom området, vilket är 29 fler än före ombyggnaden.
 • En del träd längs Östergatans norra sida och västra delen av Södergatan utanför Dressman och HSB har nu fälts, bland annat för att göra plats för den kommande busshållplatsen. Förberedelser pågår för att plantera nya träd längs gatorna. Bland annat för att kunna ta tillvara regnvatten som ska ledas till träden och planeringar på torget.
 • På själva torget är nu granittrapporna mot Köpmansgatan på plats.
 • Arbetet med vattenspelet är nu klart.
 • På Södergatan i höjd med banken sätts nu gatsten. Stensättarna jobbar sig från Södergatan och norrut. Efter hand som arbetet fortskrider påverkar det gång- och cykeltrafiken. Den som går eller cyklar kan behöva byta sida från dag till dag.

  Trädäcket läggs i torgets södra del framför Hotell Stensson.

 • Det stora träddäcket i torgets sydöstra hörn, framför Hotell Stensson, är nu klart och granitmurarna kring däcket är på plats. Så småningom kommer det att bli sittplatser här för den som vill koppla av under träden.

  Arbetet med den slingrande dammen pågår för fullt.

 • Även stensättning och montering av granithällarna i den slingrande dammen i torgets södra del pågår.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window