Alla gamla material sorteras, återanvänds eller återvinns

Som en av landets ekokommuner ska Eslöv tänka miljö och hållbarhet redan tidigt i nya processer. Detta gäller självklart även för ombyggnaden av Stora torg, där hållbarhet är en av grundbultarna för planeringen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ett exempel på detta är hur entreprenören tar hand om de material som i dag finns på torget. Målet är att allt ska sorteras, om möjligt återanvändas och annars återvinnas.

Markbeläggning:

Så mycket naturstensmaterial (storgatsten, smågatsten och granithällar) som möjligt kommer att återanvändas vid ombyggnaden. Större delen av torget samt Köpmansgatan och Stationsgränd får en ny beläggning av marktegel.

Skräpkorgar:

 • De flesta skräpkorgar kring torget är illa åtgångna av tidens tand och lämnas till materialåtervinning.
 • Även skräpkorgar på fundament lämnas till materialåtervinning, eftersom kostnaderna för flytt och anpassning till en ny plats överstiger priset för nya korgar.
 • Lösa skräpkorgar och korgar på lyktstolpar sparas och återanvänds på andra ställen eller vid till exempel evenemang.

Bänkar, cykelställ, blomsterurnor med mera:

 • De fasta bänkarna längs Södergatan och på torget är i dåligt skick och lämnas till materialåtervinning.
 • De lösa bänkarna på torget sparar vi däremot, målar om om det behövs och använder på annan plats.
 • Cykelställen kring torget sparas, renoveras och återanvänds på annan plats om det är kostnadseffektivt. Övriga lämnas till materialåtervinning.
 • Alla blomsterurnor sparas och återanvänds, även om det inte är säkert att det blir just på Stora torg.
 • De små hästfigurerna i betong som ligger ute på torget i dag sparas för att användas på lekplatser. De är mycket populära, inte minst bland barn som gillar att klänga på dem.
 • Skulpturen Snäckfågel får en sänkt sockel och en ny plats på torgets nordvästra hörn.
 • Toaletten på torgets norra del är hyrd. Den kommer troligen att ersättas med en ny, tillgänglighetsanpassad byggnad på ungefär samma ställe som i dag.
 • Lyktstolpar och pollare på och kring torget ersätts med nya. De gamla lämnas till materialåtervinning.
 • De flaggstänger som är i gott skick kan återanvändas på annan plats. Övriga lämnas till materialåtervinning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window