Arbetet i kulisserna

I arbetet med ombyggnaden av Stora torg verkar det kanske tyst och stilla som om ingenting händer. Men det arbetas en hel del i kulisserna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

eslöv stora torg ombyggnad

Just nu görs en fördjupad trafikutredning och en tillgänglighetsutredning, vilka har resulterat i att det behöver göras även en trädutredning. Låter tungt och byråkratiskt, men handlar om väldigt praktiska och konkreta saker.

Cyklisterna och cykelvägarna

Det är mycket man ska tänka på när ett sånt här stort projekt sätts igång. De beslut som tas för Östergatan förbi torget kan till exempel påverka korsningen vid Coop och den lilla rondellen vid Kvarngatan. Vi vet att många i Eslöv cyklar och att fler vill göra det. Därför kommer förslag på hur man kan binda ihop cykelvägarna mellan ovan nämnda gator att läggas fram till politiken.

Dessutom kommer vi att titta på hur Flygstaden förbinds med Stora torg och centrum.

Alla ska kunna ta sig fram

Vi har också tittat på tillgängligheten, det vill säga, kan alla komma in i butikerna lätt eller finns det hinder? En hel del butiker och andra verksamheter runt Stora torg har trappsteg, vilket gör det svårt för dem med rullatorer, i rullstol eller synskadade att ta sig fram. Därför planerar vi nu för en liten höjning av torget för att så många som möjligt av trappstegen kan byggas bort.

Träden på torget

Men om man höjer torget, så kan de träd som redan finns där ta skada, det kan även medföra att tillgängligheten blir lidande längre bort och fasaderna kan behöva ses över, så att ventilation och annat ändå fungerar. Vi har därför undersökt om några träd behöver flyttas eller bytas ut, om de kan flyttas, hur träden mår och så vidare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window