Arbetet på Västergatan har startat – ett halvår tidigare än planerat

Ännu en etapp av centrumombyggnaden kring Stora torg har nu startat. På tur står Västergatan. I perioder kommer det oundvikligen att påverka tillgängligheten i delar av centrum. – Vår ambition är att jobba snabbt och smidigt. Naturligtvis kommer vi att ta så mycket hänsyn som är möjligt för att underlätta för butiker och näringsidkare, säger kommunens projektledare Åsa Axén.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Västergatan sträcker sig västerut från Stora torg. Arbetet beräknas vara klart i juni.

Västergatan måste grävas upp bland annat för att nya vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar ska läggas. Träd ska planteras, det blir ny markbeläggning med gatsten och cykelstråk ska anläggas på båda sidor av vägen.

Cykelbanor på båda sidor av gatan

Varken under byggtiden eller i framtiden kommer det att vara möjligt att parkera längs Västergatan på grund av cykelstråken.

Däremot går det bra att ställa bilen på Badhusparkens parkering och det finns även gott om parkeringsplatser bland annat längs Kanalgatan.

Arbetet på Västergatan beräknas pågå under hela våren. Olika delar kommer att vara avstängda under olika perioder. Därför kan gående och cyklister behöva ta lite olika vägar på olika dagar, men det kommer alltid att vara möjligt att ta sig fram längs gatan och till butiker och fastigheter.

– Kommunens riktlinjer säger att gångbanan ska vara en och halv meter bred så det ska inte vara några problem att mötas på sträckan, även om cyklister i första hand behöver leda sina cyklar, säger Åsa Axén.

Hela ombyggnaden klar i juni 2021

För att arbetet ska gå så snabbt som möjligt måste längre sträckor stängas av samtidigt.

– Det är hela tiden en avvägning. För att kunna jobba effektivt och bli snabbare klara måste ett större område stängas av samtidigt, istället för att stänga av kortare delar i taget och då gå långsammare fram, säger Åsa Axén.

Enligt tidplanen ska Västergatan vara klar och öppna igen i juni nästa år. Samtidigt som hela Stora torg och gatorna runt omkring ska invigas. Det är ett halvt år tidigare än den ursprungliga tidplanen.

– Med tanke på hur snabbt andra delar av ombyggnaden gått hoppas vi på samma resultat när det gäller Västergatan. Samtidigt vet vi av erfarenhet att mycket kan hända när man gräver i gamla gator. Vi har gott hopp om att även i fortsättningen hålla såväl budget som tidplan, säger Åsa Axén.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window