Bilisterna, bussarna, cyklisterna och gående samsas om ytan

På Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i mars beslutade politiken om trafiklösningarna kring Stora torg. Det gäller Östergatan-Västergatan samt Södergatan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
eslöv östergatan
Vy från Östergatan, ungefär i höjd med torget. Järnvägsviadukten är i ryggen och du tittar mot korsningen vid Studio Aktiv 24/före detta Granlunds hörna.

Södergatan

Södergatan, mellan Boijertz och fram till korsningen Södergatan/Norregatan, kommer att bli en gata enbart för bussar. Men för gäster till hotellet, leveranser och för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, kommer det att vara tillåtet att ta sig fram till sitt mål på Södergatan. Men man kan inte köra på Södergatan för att t.ex. fortsätta på Norregatan. Det kommer att skapas parkeringsplatser och lastplatser för ovan nämnda grupper.
Cyklister kommer att cykla i blandtrafik, som vi säger. Det betyder att man cyklar på gatan och inte på en särskild cykelväg.

Östergatan-Västergatan

På den här sträckan, från järnvägsviadukten fram till korsningen vid nuvarande Coop, kommer det att finnas enkelriktade och separerade cykelvägar på vardera sida. För att det ska bli tydligare för alla kommer vi att särskilja gång- och cykelvägen med olika markmaterial.
Nu när politiken har bestämt det övergripande, jobbar tjänstepersonerna vidare mer detaljerat. Nu ska allting samordnas, hur breda ska respektive ytor vara, var ska papperskorgarna monteras, vilken belysning är mest optimal, vilka trädarter kan vi använda oss av och så vidare.

Vad har trafiken med Stora torg att göra?

Jo, den har väldigt mycket med Stora torg att göra. Trafiken påverkar upplevelsen av centrum och däribland Stora torg. Torget ska inte upplevas som inlåst på grund av trafiken runt om, utan det ska finnas ett bra flöde för både människor och trafik.
I tävlingsprogrammet beskrevs tydligt att tävlingsområdet för Stora torg sträckte sig från fasad till fasad, men juryn konstaterade att ingen av de tävlande hade involverat torgets västra sida, det vill säga Södergatan, tillräckligt. Juryn ville att vinnaren, i det här fallet Sydväst arkitektur och landskap AB, även skulle vara delaktig i hur trafiken, både bil- och cykeltrafik skulle vävas in för att stärka stans handel, åtkomlighet och tillgänglighet. Resultatet är ett samarbete mellan Sydväst och Eslövs kommun.

eslöv västergatan
Västergatan, som är lite trängre än Östergatan. Du tittar mot korsningen vid Coop och har korsningen vid Studio Aktiv 24/fd Granlunds hörna i ryggen.
eslöv
Östergatan, ungefär mitt för torget. Du har järnvägsviadukten i ryggen och tittar mot korsningen vid Studio Aktiv 24/före detta Granlunds hörna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window