Biotopskydd av träden på torget

Länsstyrelsen har bedömt att trädraden på Stora torgs östra sida är en allé och omfattas av det så kallade biotopskyddet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vid ombyggnationen av torget behöver några enstaka av dessa träd tas ner. Därför har Eslövs kommun lämnat in en dispensansökan till Länsstyrelsen avseende biotopskyddet för dessa träd. Vi inväntar svar från Länsstyrelsen ifall vi ändå kan få ta ner några av träden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window