Bygget tar semester till 3 augusti

Mellan 6 juli och 3 augusti tar bygget semester. Helt stilla på torget blir det ändå inte även om entreprenören Älmby Entreprenad AB pausar för semester.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Ombyggnaden tar semester till den 3 augusti.

Stensättarna kommer att fortsätta arbetet med den blivande dammen i det som kallas Perennparketten på torgets norra del. Älmby kommer också att ha daglig tillsyn över arbetsområdet under hela semestern.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window