De vann upphandlingen om ombyggnaden av Stora torg i Eslöv

På tisdagen utsåg Eslövs kommun vinnaren i upphandlingen av entreprenör för ombyggnaden av Stora torg. Det så kallade tilldelningsbeslutet innebär att Älmby Entreprenad AB får uppdraget. Det vinnande anbudet är på närmare 46 miljoner kronor. Totalt hade fem entreprenörer lämnat in anbud.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har alla anbudsgivare nu tio dagar på sig att begära överprövning av tilldelningsbeslutet. Det kan de göra om de anser att kommunen har gjort något fel i upphandlingen eller utvärderingen.

I normalfallet står sig dock tilldelningsbeslutet, och kommunen kan teckna kontrakt med den vinnande entreprenören. Innan ombyggnaden kan komma igång ska politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott också ge igångsättningstillstånd för bygget.

Enligt nuvarande tidplan ska byggarbetena inledas i november. Då börjar entreprenören med att sätta upp arbetsbodar och att riva det som finns på torget i dag.

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Gunnarsson,
projektledare Stora torg
Miljö och Samhällsbyggnad, Eslövs kommun
telefon: 0413-620 50
e-post: malin.gunnarsson@eslov.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window