Det går bra för Eslöv

Handeln i Eslövs centrum går bättre än flertalet andra städer. Det visar Cityindex, en rikstäckande kartläggning som mäter utvecklingen i samtliga Sveriges 104 stadskärnor. Enligt den senaste undersökning ökade den totala omsättningen i Eslövs centrum 2018 med 3,3 procent.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det pågår en strukturomvandling av stadskärnorna i Sverige mot mer upplevelsebaserad konsumtion. I Eslöv går det allra bäst för hotell och restauranger, som ökade sin omsättning med 6,7 procent. Bland landets stadskärnor i genomsnitt var motsvarande siffra 2,1 procent. Samtidigt är ryktet om den fysiska butikens död överdrivet. Exempelvis fortsätter sällanköpshandeln i centrala Eslöv att öka.

Däremot går det sämre för klädhandeln, som minskade med 3,1 procent i Eslöv, det vill säga ungefär i nivå med cityhandeln i genomsnitt.

Bakom Cityindex ligger HUI Research i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare

Läs mer om Cityindex i Stadskärneföreningens pressmeddelande här!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window