Detta händer nu (vecka 2–3)

Arbetena på torget inleddes i veckan. Av säkerhetsskäl är en stor del av torget nu inhägnat – och inhägnaden kommer att utökas efter hand. Med start den 8 januari händer följande den närmaste tiden:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
  • I Stationsgränd kommer entreprenören  att genomföra diverse arbeten med VA-ledningarna samt ta bort befintlig gatsten och ersätta den med marktegel.
  • På torgets nordöstra hörn ska vi anlägga ett vattenspel. Även här tar entreprenören bort befintlig gatsten för att sedan kunna schakta och gjuta fundament för de murar som kommer att omgärda de olika nivåerna.
  • Allt naturstensmaterial tas tillvara – på torget eller i andra projekt i kommunen.
  • Entreprenören sätter upp skyltar som visar hur trafikanter av olika slag ska komma fram, när deras vanliga vägar är avstängda.
  • Nästa prioriterade del ombyggnaden är de ytor på östra sidan av torget där uteserveringarna finns. Entreprenörens och kommunens mål är att denna del av projektet ska vara klar redan till midsommar.
  • Självklart kommer butiker, restauranger och kaféer att vara tillgängliga under ombyggnaden.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window