Förvandlingen är snart fullbordad

Nu närmar vi oss på allvar att förvandlingen av vårt fina centrum är fullbordad. Stensättningen på gator, gång- och cykelbanor runt Stora torg är nu klart och byggstaketen plockas bort.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nu återstår slutarbete med belysning, bänkar, rabatter och liknande, och vattenspelen ska testköras. Kommande veckor ska hela arbetet besiktigas och eventuella brister åtgärdas.

Kring den 18 juni är planen att alla gator kring torget ska öppna.

Det slingrande dammen fylls snart med strömmande vatten.

Slutarbetet pågår och snart öppnar alla gator kring Stora torg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window