Gatorna i centrum kan öppnas i juni

Snön och kylan har gett med sig för den här gången och ombyggnaden i centrum är i full gång igen. Om bara vårvädret håller i sig så är planen nu att öppna alla gatorna kring Stora torg så tidigt som juni, kanske redan i slutet av maj. Det är flera månader tidigare än den ursprungliga tidplanen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi får lägga på två veckor på grund av vintern. Jorden får inte innehålla klumpar av is och snö när hålen i vägbanan fylls igen. Då finns risk för sättningar när det tinar. Dessbättre släppte tjälen snabbt och påverkar inte längre arbetet, säger kommunens projektledare Åsa Axén.

Därmed är planen fortfarande att öppna hela centrum före sommaren.

Många hål i marken

Kablar dras nu under vägbanan och under de blivande gång- och cykelbanorna på Västergatan.

På Västergatan och Östergatan har nu arbetet med att renovera avloppsledningarna slutförts. Avloppsledningarna har fått nytt foder invändigt, stället för att bytas ut. Arbetet har pågått under marken och har därför inte varit så synligt.

Nu pågår kabelläggning under vägbanan och under de blivande gång- och cykelbanorna. Under det arbetet måste ändarna in till området hållas öppna och det är många öppna hål i marken.

Så snart kablarna är på plats återstår att dra anslutningar för spillvatten i arbetsområdets östra del i Östergatan och ansluta vattenledningarna till den befintliga systemet i västra delen i Västergatan.

Ett omfattande arbete

Korsningen Storgatan/Bastugatan/Östergatan beräknas kunna öppna veckan efter påsk.

Sedan är i princip alla grävarbeten klara i Östergatan och Västergatan och det är dags att fylla igen och förbereda för ytskikten.

Flera lager stenmaterial ska läggas och packas i omgångar för att ge ett stabilt underlag för vägbanan.

– Det är ett omfattande arbete som krävs innan vi är uppe i nivå för att lägga stenen. Vi räknar med att stensättarna ska kunna starta om ett par veckor. De börjar med gång- och cykelbanan och går västerut från viadukten under järnvägen, säger Åsa Axén.

Arbetet med att helt färdigställa Östergatan och Västergatan beräknas pågår till maj/juni.

– Efter hand som arbetet blir klart öppnar vi för gående. När det är möjligt släpper vi även på trafiken en bit i taget, säger Åsa Axén.

Korsningen Storgatan/Bastugatan/Östergatan beräknas kunna öppna veckan efter påsk.

Södergatan inväntar mildare väder

Södergatan är klar och gatstenen är på plats, men är avstängd ett tag till i väntan på mildare väder.

– Vi måste invänta temperaturer på minst fem plusgrader dygnet runt för att kunna lägga fogmaterial mellan gatstenarna och innan dess kan Södergatan inte öppnas, säger Åsa Axén.

Trafiken i centrum påverkas

Trafiksituationen i Eslövs centrum förändras lite från vecka till vecka. Trafiken påverkas under arbetet med korsningen Östergatan/Storgatan/Bastugatan och en del av vägen ner mot järnvägsviadukten.

Korsningen är avstängd medan arbetet utförs, men för att underlätta för trafiken i centrum hålls en del av korsningen öppen under större delen av arbetet.

Just nu är sträckan mellan Kvarngatan och Storgatan avstängd men du kan köra in till Badhusparken från Storgatan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window