Granskning pågår

Fredag den 8 mars lämnade arkitektbyrån Sydväst arkitektur och landskap in det reviderade förslaget till ombyggnad av Stora torg till kommunen. Nu granskas handlingarna, och i slutet av mars får arkitektbyrån tillbaka handlingarna för att justera dem och rätta eventuella felaktigheter och missförstånd.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Förfrågningsunderlaget skickas ut kring påsk

Kring påsk publicerar Eslövs kommun det så kallade förfrågningsunderlaget. Utifrån detta kommer de byggföretag som är intresserade av att delta att lämna in anbud på projektet.

Anbuden ska vara inne i mitten av juni och kommer att öppnas dagen efter sista anbudsdag. Hur lång tid det sedan tar att utvärdera anbuden beror på hur många som kommer in.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window