Hela centrum kan öppnas i juni

Arbetet med gatorna kring Stora torg går snabbt framåt. Planen är att öppna hela centrum så tidigt som i juni. Det är flera månader tidigare än den ursprungliga tidplanen. Korsningen Badhusparken/Storgatan/Östergatan kan öppna igen inom kort.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
På Östergatan är alla kablar på plats under vägbanan och gång- och cykelbanorna.

På Västergatan och Östergatan är alla kablar på plats under vägbanan och gång- och cykelbanorna. Den 12 april börjar vattenledningarna till fastigheterna kopplas om från den gamla till den nya huvudledningen.

Sedan kan hålen i Storgatan/Bastugatan/Östergatan fyllas igen vägen under viadukten öppnas så att det går att köra in till Badhusparken och på Storgatan mot järnvägsstationen.

Slutfasen av projektet inleds

Snart är all kantsten i granit mellan körbanan och gångbanan på plats och granithällarna på gångbanan läggs.

Stensättningen på gångbanorna längs norra sidan av Östergatan och sedan vidare på Västergatan pågår för fullt. Från och med den 19 april kommer ytterligare fem stensättare att ansluta, vilket betyder en dubblering av arbetsstyrkan. Därmed inleds slutfasen av arbetet i Eslövs centrum.

Arbetet med att helt färdigställa Östergatan och Västergatan beräknas pågår till början av juni.


Arbetet med att helt färdigställa Västergatan beräknas pågår till början av juni. Efter hand som arbetet blir klart öppnas för gående. När det är möjligt släpps även på trafiken en bit i taget.

Södergatan inväntar mildare väder

Södergatan är klar och gatstenen är på plats, men är fortfarande avstängd i väntan på mildare väder.

– Vi måste invänta temperaturer på minst fem plusgrader dygnet runt för att kunna lägga fogmaterial mellan gatstenarna och innan dess kan Södergatan inte öppnas, säger Åsa Axén.

Södergatan öppnar så snart temperaturen medger att fogmassan läggs mellan stenarna.

Trafiken i centrum påverkas

Trafiksituationen i Eslövs centrum förändras lite från vecka till vecka.

Vägarbeten – Eslövs kommun (eslov.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window