Hög tillgänglighet är en självklarhet

Stora torg ska vara tillgängligt för alla – oavsett om man är rullstolsburen, behöver rullator eller kommer med barnvagn. Våra konsulter har därför tagit hjälp av kunniga inom tillgänglighetsfrågor, och vi kommer att anstränga oss för att Stora torg ska bli tillgängligt för alla som vill besöka det.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Så här gör vi för att förverkliga det:

I dag är det stora höjdskillnader på torget. Dessa kommer vi att jämna ut. På några ställen sker det med hjälp av trappor, men där bygger vi också ramper/entréer på lämpliga platser.

Vi har även sett över tillgängligheten in till butiker, lokaler och bostadsentréer kring torget så långt det varit möjligt. En del steg har vi på så sätt lyckats ”bygga bort”.

Både torget, Köpmansgatan och Stationsgränd kommer att få en yta av slätt marktegel. Det ger god tillgänglighet även för dem som har funktionsvariationer.

Cykelbanorna längs med Väster- och Östergatan får asfalt och trottoarerna intill slät natursten, som även den har ha god tillgänglighet. Körbanorna får smågatsten, precis som i dag.

I Perennparketten och Kejsarlunden hade vi först tänkt ha grus på marken. För att tillgodose tillgängligheten har vi dock ändrat detta till behandlad kalksten.

För synsvaga anlägger vi ledstråk där det inte finns naturliga såsom fasader. Där detta inte är möjligt skapar vi i stället nya ledstråk i marken. Vid markerade övergångsställen där det inte finns kantsten i gränsen mot körbanor använder vi taktila pollare.

Fotnot: Här kan du läsa mer om Perennparketten, och här om Kejsarlunden. Och här kan du se var torgets olika delar är belägna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window