Hur tänkte de?

Det är företaget Sydväst arkitektur och landskap som vann tävlingen om hur Stora torg ska se ut.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

eslöv Sydväst arkitektur och landskap

Vid såna här tävlingar är det inte alltid säkert att de som gjort det vinnande förslaget är med ända in i mål. Men Sydväst är! Vi på Eslövs kommun är mycket glada över att fortsätta samarbetet med dessa duktiga arkitekter.

Företaget

Sydväst startades 2002 av Niklas Bosrup, Åsa von Malortie, Per Andersson och Lina Dahlström. Det är de två förstnämnda som jobbar med oss. Sydväst är ett välrenommerat företag som både har vunnit priser och tidigare gestaltat torg och platser som Stora torg i Visby, Tullhusstranden i Simrishamn och Mobilia torg i Malmö.

Vad gjorde att ni ville delta i tävlingen?

– Ett torg är en otroligt viktig plats. Särskilt i mindre städer som Eslöv, där de ofta verkligen blir stadens hjärta, säger Åsa von Malortie. Vi på Sydväst brinner för det offentliga rummet och ville jobba med ett Skåne-baserat projekt.

Åsa fortsätter: Uppstartsmötet med bland annat Johan Andersson (kommunstyrelsens ordförande, reds anm), Eva Hallberg (kommundirektör, reds anm) med flera var väldigt positivt, inspirerande och andades stolthet, vilket gjorde att vi verkligen blev peppade på uppdraget. Från det mötet tog vi bland annat med oss inspiration till de landskapsreferenser som vi har med i förslaget, de böljande formerna, det gula markteglet och alla träden.

Hur tänker ni kring Stora torg?

– Vi vill att det ska vara en plats, precis som det står i underlaget till tävlingen, där man vill vara, en mötesplats för alla människor. Ett torg ska funka för många olika sorters aktiviteter, event och annat. Det är stadens vardagsrum. En plats man vill stanna på.
Torget lutar mot nordväst och det gör liksom att man inte stannar upp, utan leds ut till kanterna. Så vi ville plana ut torget mitt på ytan och samtidigt utnyttja höjdskillnaderna och bevara träden. Ett torg har ju den dubbelheten, att det ska vara en öppen yta samtidigt som det inte ska kännas ödsligt. För Eslövs del är det ingen större risk då Stora torg ligger i ett väl definierat stadsrum med husen som omgärdar.

Vad är er roll i fortsättningen?

– Vi kommer att jobba vidare med gestaltningen, utreda de tekniska systemen och titta på materialval. Samtidigt tar vi fram visuellt material för att kunna visa vad olika förslag och utredningar får för konsekvenser. För det är ju så, när man ändrar något så kan något annat påverkas. Då är det viktigt att det finns bilder och skisser som är tydliga, så att alla är överens om vad man beslutar om, säger Åsa.
Vi bidrar ju också med den viktiga komponenten erfarenhet. Vi har gjort den här resan tidigare i andra projekt och har därigenom samlat på oss mycket kunskap som är till nytta här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window