Ingen korttidsparkering kring torget efter ombyggnaden

I samband med ombyggnaden tas alla ”vanliga” platser för korttidsparkering kring torget bort, och de återkommer sedan inte.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

På Västergatan och Östergatan rör det sig om sju stycken 10-minutersparkeringar och en 30-minutersparkering (som i dag delvis även är lastplats). Här beror förändringen på att projektet innehåller gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan, och då får parkeringsplatserna inte plats.

På Södergatan rör det sig om sex stycken 30-minutersparkeringar och fem stycken 10-minutersparkeringar. Här försvinner möjligheten till korttidsparkering eftersom gatan stängs av för privat biltrafik. Även i fortsättningen kommer det dock att finnas ett antal parkeringsplatser för rörelsehindrade med handikapptillstånd. Dessutom görs fyra av dagens sex 30-minutersparkeringar på Södergatan om till lastplatser för transportbilar, taxi (till exempel färdtjänst) och bussar till hotellet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window