Klart för start för ombyggnaden

Det blir Älmby Entreprenad AB från Älmhult som får bygga om Stora torg. I konkurrens med fyra andra entreprenadföretag vann de i början av november den upphandling som Eslövs kommun utlyste i somras. Det vinnande anbudet är på närmare 46 miljoner kronor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Entreprenaden för ombyggnaden av Stora torg omfattar både torget och gatorna omkring det. Den inkluderar också ombyggnaderna av de ledningar för vatten, avlopp, el, telefon och bredband som ska förnyas eller byggas ut i samband med ombyggnaden under mark.

Förra veckan behandlades ombyggnaden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, och kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp frågan om igångsättningstillstånd i dag tisdag (19 november). Därefter kan kontraktet skrivas under och de första arbetena dra igång.

Bonus om uteserveringarna kan öppna till midsommar

Den första etappen av ombyggnaden berör torget, Stationsgränd samt delar av Köpmansgatan och Södergatan. Denna etapp ska vara klar till årsskiftet 2020/2021.

Målsättningen är emellertid att uteserveringarna längs Köpmansgatan och utanför Hotell Stensson ska kunna öppna redan till midsommar 2020. Om entreprenören klarar detta får de en bonus på en miljon kronor.

Den andra etappen av ombyggnaden berör Östergatan/Västergatan kring torget. Den inleds när den första etappen är färdig, och ska vara klar till årsskiftet 2021/2022.

Följ planeringen på Stora torgs hemsida

Under hela ombyggnaden kommer vi att informera om planeringen för de närmaste veckorna här på Stora torgs hemsida. Håll utkik på rubriken Aktuellt i projektet på förstasidan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window