Korsningen Badhusparken/Storgatan/Östergatan är nu öppen

Nu är korsningen Badhusparken/Storgatan/Östergatan vid Stora torg öppen igen. Därmed går det åter att ta vägen under viadukten och köra in till Badhusparken till höger och på Storgatan mot järnvägsstationen till vänster.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Nu går det åter att köra in på både Badhusparkens stora parkering och Storgatan mot stationen.

En del av vägen ska längre fram asfalteras, men den är öppen för trafik redan nu.

Dubbelt så många stensättare

Arbetet går snabbt framåt. Planen är att öppna hela centrum så tidigt som i juni. Det är flera månader tidigare än den ursprungliga tidplanen.

Det som återstår är stensättningen av Östergatan och Västergatan förbi Stora torg. Från måndag den 19 april fördubblas antalet stensättare och därmed inleds slutfasen av centrumombyggnaden. Allt arbete beräknas vara helt klart i början av juni.

Från Östergatan går det nu att köra under viadukten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window