Länsstyrelsens svar dröjer i frågan om träden på torget

Några av träden på Stora torgs östra sida behöver av olika skäl tas bort. Tanken är att man ska ersätta dem med ett större antal nya träd. Länsstyrelsen har dock bedömt att trädraden ska betraktas som en allé. Därmed omfattas den också av lagens så kallade biotopskydd, som är till för att värna omgivningar med särskilt skyddsvärda växt- eller djursamhällen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun lämnade redan i höstas in en dispensansökan till Länsstyrelsen avseende biotopskyddet. Svaret på denna dröjer fortfarande, och kommunen jagar på, eftersom det här ärendet riskerar att försena och försvåra hela projektet.

eslöv stora torg träd

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window