Många ska använda torget

Idag tillåts torghandel sex dagar i veckan, från måndag till lördag. Det kan komma att ändras när torget är ombyggt. Både handel, event och andra händelser gör torget mer livfullt och är lika viktiga.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Men ytan är begränsad och vi behöver få en bättre balans där alla aktörer kan få tillgång till torget på ett annat sätt än idag.

Idag får även matvagnar stå på torget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, det vill säga politiken, beslutade i mars att endast matvagnar som inte kräver fasta installationer ska tillåtas på Stora torg efter ombyggnaden. Däremot är det inte bestämt om mobila matvagnar, så kallade foodtrucks, ska få lov att vara på torget.

Skillnaden mellan en foodtruck och en matvagn är att en foodtruck själv tar hand om sitt fett och avloppsvatten och vagnen kan tas bort från platsen varje kväll. Det gör att en foodtruck är mer flexibel för vilka platser den kan stå på. En matvagn kräver fasta installationer för fettavskiljare och avlopp.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window