Mätning av torgets alla delar

Nu ska Stora torg och de områden runt torget som berörs av ombyggnaden mätas. Det gör vi för att kunna beskriva vad som kan vara kvar, vad som ska tas bort och vilka markhöjder som behöver ändras.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

eslöv stora torg mätning

Vad är det som mäts då? Johan och Mattias från Kart- och bygglovsavdelningen mäter arean i gatuplan samtidigt som de tar hänsyn till allt annat som finns, till exempel fasader, hushörn, kantstenar, murar, trappor, ramper, träd och elskåp, brunnar, lamporna, papperskorgar, bänkar med mera.

– Mätningen tar sin tid, när det ska vara så noggrant som här. Allt ska med i mätningen, säger Mattias och visar mätinstrumentet. Men mycket av jobbet görs sedan på kontoret, när vi ska ta hand om den lagrade mätinformationen.

Genom mätningarna får vi fram en karta som fungerar som underlag för bygghandlingar och kostnadsberäkningar. Det är viktigt att mätningen är så exakt som möjligt. Detta höjer säkerheten när vi beräknar kostnader för ombyggnaden av Stora torg och omkringliggande ytor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window