Möjlighet att dra in gas

Vi har haft ett inledande informationsmöte där berörda fastighetsägare och näringsidkare var inbjudna, om möjligheten att dra in gas till fastigheterna kring torget.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Fler möten kommer att hållas i början av 2019, eftersom det finns möjlighet för gas även till uteserveringarna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window