Näringslivsenheten bjöd in till lokalen i Hotell Stensson

Det är viktigt för kommunen att möta och stötta våra näringsidkare och lyssna på deras utmaningar, speciellt nu i kristider.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vi har den senaste veckan haft kontakt på telefon och träffat många företagare ute i sina verksamheter.

Vi är fullt medvetna om den extraordinära situationen våra näringsidkare befinner sig i och vi vill gärna ha kontakt. Vi finns på mejl naringsliv@eslov.se och telefon 0413-620 00. Vi kan även arrangera digitala möten. Eller varför inte ett walk-and-talk-möte utomhus.

Näringslivsstrateg Cecilia Wennersten och näringslivschef Lars Persson.
Näringslivsstrateg Cecilia Wennersten och näringslivschef Lars Persson.

Behovet av dialog har ökat drastiskt i och med den akuta situationen med corona-pandemin. Samtidigt som många företag befinner sig i en svår situation finns det även exempel på företag i kommunen där arbetet fortgår nästan som vanligt. Oavsett vad är dialogen oss emellan viktigare än någonsin.

Fredag den 20 mars finns näringslivschef Lars Persson och näringslivsstrateg Cecilia Wennersten på plats i kommunens informationslokal på Hotell Stensson. Kom och träffa oss mellan kl. 13 och 16!

Välkommen! Vi bjuder på kaffe!

Vi följer riktlinjerna om risk för smittspridning och har den senaste veckan förlagt flera av våra företagsbesök utomhus.
Vi följer riktlinjerna om risk för smittspridning och har den senaste veckan förlagt flera av våra företagsbesök utomhus.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window