Ombyggnaden går hittills snabbare än planerat

Ombyggnaden av Stora torg håller högt tempo och har hittills gått snabbare än planerat. Om inget oförutsett inträffar kan hela första etappen invigas redan till första advent. Dessutom kan etapp två inledas efter sommarsemestern, i stället för efter nyår som ursprungligen planerats.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Ombyggnaden av Stora torg ligger väl till både vad gäller tidplan och budget.

Det höga tempot gör att vi nu räknar med att kunna inviga själva Stora torg redan i slutet av november. Det skulle innebära att den traditionella julskyltningen återigen kan äga rum på torget.

Projektets andra etapp startar den 3 augusti, direkt efter entreprenörens semester. Arbetet startar med Östergatan, som fram till november stängs av på sträckan från trafikljuset vid Stora torg fram till Storgatan.

När den delen är klar är det dags för Västergatan. Det arbetet beräknas pågå till i april nästa år.

Ligger bra till både vad gäller tid och budget

– Hittills ligger vi mycket väl till enligt såväl budget som tidplan. Fast ännu återstår en hel del av arbetet och mycket kan hända när man gräver i gamla gator och torg, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Ombyggnaden av Östergatan och Västergatan kommer att gå betydligt djupare ner i marken än vad som behövts på torget och på Södergatan. Det beror på att här finns stora ledningar för både vatten och avlopp som behöver moderniseras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window