Korsningen Östergatan/Kvarngatan öppnas igen redan i mitten av maj

Det är bara korsningen Östergatan/Kvarngatan som öppnar i början av vecka 21, det vill säga den vecka som börjar den 18 maj. Tidigare har vi felaktigt angivit att öppningen skulle gälla hela Östergatan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Korningen Östergatan/Kvarngatan
Korsningen Östergatan/Kvarngatan byggs om. I vecka 21 är det klart och korsningen kan öppna igen.

Östergatan har varit avstängd för ombyggnad mellan Bruksgatan och Storgatan vid Stora torg sedan i mars. Den byggs om framför allt för att göra trafiksituationen säkrare för cyklister och gående.

Den del som nu snart är klar är alltså korsningen Östergatan/Kvarngatan. Här har den tidigare rondellen ersatts med en vanlig korsning med trafikljus. På grund av coronapandemin kommer dock de planerade ljussignalerna inte att finnas på plats till öppningen. Ljussignalerna är utlovade att anlända i slutet av maj, och fram tills de är på plats är det väjningsplikt som gäller.

Läs mer om ombyggnaden av Östergatan vid Carl Engström-skolan på eslov.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window