Östergatan stängs av vid torget 20–30 april

Måndag den 20 april stängs Östergatan av för biltrafik på sträckan från Storgatan/Bastugatan och ner till trafikljuset i korsningen Södergatan/Norregatan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Östergatan
Den här delen av Östergatan stängs av 20–30 april.

Entreprenören ska gräva i Östergatan för att lägga ner elkablar och koppla in nya ledningar från torget till avloppsnätet. Avstängningen pågår till torsdag den 30 april.

Även under avstängningen kan du komma in på Bastugatan och parkeringarna där. Du når dem genom att köra Storgatan norrut förbi järnvägsstationen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window