Provläggningen av marktegel – första tecknet på att ombyggnaden är på gång

För några dagar sedan inleddes arbetet med att provlägga marktegel där Stationsgränd mynnar ut i Storgatan. Här ska man lägga marktegel på en yta av cirka 40 kvadratmeter.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
marktegel

Stationsgränd på torsdagsmorgonen den 25 april. Snart ligger här 40 kvadratmeter av samma sorts marktegel som ska användas på Stora torg.

Testytan kommer också att fungera som en referens för hur arbetet ska utföras på resten av Stora torg. Det gula teglet på testytan heter Odense, och det är också just i den danska staden med samma namn som man fått inspiration både till valet av material och hur det ska läggas. Både där och i Kristianstad finns flera exempel på att gult marktegel åldras vackert och behåller sin färg i många år.

kristianstad marktegel
Fem år gammalt marktegel i Kristianstad.
odense marktegel
Tolv år gammalt marktegel i Odense.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window