Så hanterar vi utmaningarna kring ombyggnaden

I oktober träffades näringsidkare, fastighetsägare, Eslövs Stadskärne­förening och tjänstemän från Eslövs kommun för att diskutera hur vi tillsammans kan hantera de utmaningar som ombyggnaden av Stora torg kommer att innebära – och de möjligheter som den erbjuder.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nyckelfrågorna handlade om parkering, marknadsföring, information och skyltning. Här är några av de åtgärder som är klara eller på gång redan nu:

  • Gratis tvåtimmarsparkering i centrum fortsätter på samma sätt som hittills.
  • Stadskärneföreningens medlemmar genomför kampanjen ”Eslöv gillar dig”. Läs mer om kampanjen här.
  • Entreprenören och kommunen kommer att skylta med information om ombyggnaden på byggstaket kring arbetsplatsen.
  • Vid behov bistår kommunikatören näringsidkarna med att ta fram skyltar för dem.
  • Entreprenören skyltar om avstängningar och omledning av trafik.
  • När ombyggnaden börjar kommer vi att hålla korta informations­möten en gång i veckan för dem som bedriver verksamhet kring torget – både för att berättar om vad som ska hända den närmaste tiden och för att samla upp frågor.
  • Vid behov kommer gångbroar eller liknande att finnas på plats så att det alltid är möjligt att komma in till butiker och fastigheter.

Läs hela återkopplingen till deltagarna i dialogmötet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window