Så slår vi vakt om miljön

Miljön har en viktig roll vid ombyggnaden av Stora torg. I upphandlingen har vi därför ställt ett antal krav, som utgår från skriften ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018”. Vi har också gjort geotekniska och miljötekniska undersökningar inför upphandlingen, för att kunna utesluta risken för föroreningar i marken.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Så här såg det ut när Markkompaniet Syd AB undersökte träden på Stora torg och intilliggande gator.

Under projekteringen tittade vi också på hur man kan hantera dagvattnet. En av de lösningar som vi kommer att använda här är att leda ner regnvatten från tak (dock inte koppartak) till trädgroparna. Därmed kan regnvattnet återanvänds i stället för att spolas iväg genom på avloppsystemet.

Vi sparar även så mycket vi kan av den befintliga grönskan. Även om vi kommer att bli tvungna att fälla några träd i samband med ombyggnaden så kommer grönskan på torget generellt sett att öka. Dels planterar vi fler nya träd än vad vi fäller, dels planterar vi ett stort antal buskar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window