Senaste nytt om ombyggnaden

Efter arkitekttävlingen om utformningen av Stora torg i Eslöv har arkitekter, konsulter och kommunens tjänstemän arbetat med att anpassa förslaget efter vad som är tekniskt möjligt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

karta stora torg eslöv

Några förändringar:

  • Vattenspelet blir kortare än i det vinnande förslaget och koncentreras till Wilhelm Pensers plats, som flyttas in till torgets nordöstra hörn (se A på kartan). Även om vattnet alltså minskar i omfång, så blir vattenspelet intensivare och en större upplevelse än i ursprungsförslaget.
  • Skulpturen Snäckfågel, som i dag står vid fontänen, flyttas norrut och placeras i anslutning till vattenkonsten.
  • Torget får också ett litet vattenspel i höjd med den nuvarande fontänen (se B på kartan). Vattenstrålarna dämpas eller stängs av när vattnet riskerar att spridas av vinden.
  • Det blir inga fasta matvagnar efter ombyggnationen. Däremot kommer foodtrucks att vara välkomna, eftersom de inte behöver fasta installationer i marken, exempelvis i form av fettavskiljare.
  • Serveringarna utanför Stensson får en ny utformning med trappor och planteringar, som speglar det nya torgets form.
  • Projektet får en särskilt utformad lykta, som blir en visuell symbol för torget.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window